Why is the train 02010 running delayed?

delay
delayed
02010
Why is the train 02010 running delayed?
0.0 0.0 0.0 0.0 0

(Mohammad Ashif) #1

Bhai mera 10 ghante se gonda jn par baitha hai train ka wait kar raha lekin train 02010 takriban 9 ghante deri se chal rahi hai