మచిలీపట్నం,నరసపూర్ విడదీసి నరసపూర్ ట్రైన్ ను తిరుపతి మాత్రంమే నడపలి,మచిలీపట్నం ను ధర్మవరం వరకు నడపలి

మచిలీపట్నం,నరసపూర్ విడదీసి నరసపూర్ ట్రైన్ ను తిరుపతి మాత్రంమే నడపలి,మచిలీపట్నం ను ధర్మవరం వరకు నడపలి
0.0 0.0 0.0 0.0 0

(Naga Bhushana Rangappagari) #1

[ My query is about train 17246 ]


(ASISH MOHANTY ) #2

Can you please write in English
If not then you have to wait for someone reply who knows this language
Thank you


(Balaji) #3

Kani 2 trains kalisi run chestaru sir, rake sharing lo upto tirupati. Tirupati nunchi Narsapur slip ni link chestaru.


(ASISH MOHANTY ) #4

Thanks for your help :smiley: