Mera PNR No. 6216559789 hai jisme ek confirm h aur ek waiting list me hai kya mai waiting ticket ke sath travel kar sakta hoon

Mera PNR No. 6216559789 hai jisme ek confirm h aur ek waiting list me hai kya mai waiting ticket ke sath travel kar sakta hoon
0.0 0.0 0.0 0.0 0

(PRASHANT KUMAR) #1

Can i travel with waitlisted