How many coaches of 3AC are there in Bihar Samprak Kranti?

3ac
How many coaches of 3AC are there in Bihar Samprak Kranti?
0.0 0.0 0.0 0.0 0

(Rajnesh) #1

[My query is about train 12565]


(Shayak Bhattacharjee) #2

Only 1. ek hai 2nd AC aur 2 hai 1st cum 2nd ac. As per Indiarailinfo

Ek aur cheez, coaches ko bogies mat boliyega kyonki wo shabd sahee nahi hai - 4 pahiyon ka ek unit ko bogie bola jaata hai, toh har dibbe mein 2 bogie rehte hai