Can I get seat in general class of GHY TVC Express at New Coochbehar station?

Can I get seat in general class of GHY TVC Express at New Coochbehar station?
0.0 0.0 0.0 0.0 0

(Runu Sarkar) #1

Sit milega general me ghy tvc


(Sanu) #2

Agar jada passengers nahi rhnnge toh seat mil jayegi aur agar bheed rahi toh seat nahi milegi.


(Rajesh Tripathy) #3

Pahele train k Andar jayiye… Aur Seat DhuNdiye agar milgaya to samajh lijiye wo seat aap ki.
AAP k yatra subh ho